Ανάκληση Peugeot 308

Την ανάκληση 160 Peugeot 308 ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η συγκεκριμένη ανάκληση αφορά μοντέλα παραγωγής από την 24/07/2015 έως την 12/11/2015, στα οποία ένας περιορισμένος αριθμός κλειδαριών πορτών υπάρχει πιθανότητα να μην είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση συμβάντος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Peugeot σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και, αν χρειάζεται, οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 210 6700364.