Αλλαγή ημερομηνίας για το “ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ”

Ο αγώνας της ΛΕΣΧΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΄΄ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ ΄΄ αλλάζει ημερομηνία διεξαγωγής και από 29-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ μεταφέρεται στις 12-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

Η αλλαγή αυτή έγινε μετά από αιτήματα αγωνιζομένων λόγω του ότι στις 29-30 Οκτωβρίου ο Ken Block θα βρίσκετε στην Αθήνα