Αλλαγές στο Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου “Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου”

Μετά τις παραιτήσεις του Ιωάννη Τσιγκρή από τη θέση του Προέδρου και του Δημητρίου Ξιφαρά από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου (Α.Λ.Α.) διαθέτει νέο Δ.Σ. το οποίο συστάθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σεβνταλής Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Χαλιβελάκης Γεράσιμος

Γραμματέας: Πάλλας Απόστολος

Ταμίας: Κηπώσης Πρόδρομος

Σύμβουλος: Βούλγαρης Γεώργιος