Αυτοί είναι οι Αθλητές της Πάτρας που διακρίθηκαν το 2015

Αυτοί είναι οι Πατρινοί Αθλητές του ΑΟΠ και της ΦΙΛΜΠΑ που μετείχαν στα Πρωταθλήματα, τα Κύπελλα και τα Έπαθλα των Αγώνων Αυτοκινήτου για το 2015. Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε όλες τις διακρίσεις αναλυτικά για τον κάθε ένα ξεχωριστά (η σειρά είναι τυχαία ενώ ζητούμε συγνώμη εκ των προτέρων για τυχόν λάθος ή παράληψη) :

 

Καρπάνος Νίκος (ΑΟΠ)

1ος Γενικής Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

4ος Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Κεντρικής Ελλάδος

 

Καρπάνος Δημήτρης (ΑΟΠ)

1ος Γενικής Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

4ος στο Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Κεντρικής Ελλάδος

 

Τζικόπουλος Παντελής (ΑΟΠ)

3ος Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Πελοποννήσου

19ος Έπαθλο Πολυνίκους Αναβάσεων Β’ Ζώνης

20ος F2 Κύπελλο Οδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ 2015

22ος Γενικής Κύπελλο Οδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ 2015

 

Ντέρμας Βασίλης (ΑΟΠ)

2ος Έπαθλο Πολυνίκους Αναβάσεων Β’ Ζώνης

7ος Α6 Κύπελλο Συνοδηγών Ραλλύ της Ομάδας

 

Μαργαρώνης Ανδρέας (ΑΟΠ)

3ος Α6 Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ

33ος Γενικής Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ

8ος F2 Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ

47ος Έπαθλο Πολυνίκους Αναβάσεων Β’ Ζώνης

15ος Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Κεντρικής Ελλάδος

 

Αγγελόπουλος Παναγιώτης (ΑΟΠ)

4ος Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Πελοποννήσου

56ος Έπαθλο Πολυνίκους Αναβάσεων Β’ Ζώνης

 

Δεκής Νίκος (ΑΟΠ)

8ος Ν2 Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ

64ος  Έπαθλο Πολυνίκους Αναβάσεων Β’ Ζώνης

24ος Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Πελοποννήσου

44ος F2 Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ

 

Χρυσόπουλος Νίκος (ΑΛΕΖ)

5ος Formula Saloon Έπαθλο Αναβάσεων Β’ Ζώνης

24ος PRO DRIFT Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift

 

Καμπέρος Άλεξ (ΑΟΠ)

6ος Formula Saloon  Έπαθλο Αναβάσεων Β’ Ζώνης

10ος Ν2 Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ

27ος Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Πελοποννήσου

 

Παρθένης Παναγιώτης (ΦΙΛΜΠΑ)

3ος Formula Saloon Turbo Έπαθλο Αναβάσεων Β’ Ζώνης

 

Καμπέρος Ουίλιαμ (ΑΟΠ)

9ος Formula Saloon Turbo Έπαθλο Αναβάσεων Β’ Ζώνης

10ος Ν2 Έπαθλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ

28ος Έπαθλο Πολυνίκους  Συνοδηγών Πελοποννήσου

 

Νικολακοπούλου Αθηνά (ΑΟΠ)

4η Α7 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

7η Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Κεντρικής Ελλάδος

39η Γενικής Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

27η F2 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

 

Αφαλωνιάτης Μιχάλης (ΑΟΠ)

2ος Α6 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

13ος Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Κεντρικής Ελλάδος

36ος Γενικής Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

8ος F2 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

 

Αυγερόπουλος Χρήστος (ΑΟΠ)

19ος Γενικής Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

14ος F2 Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

6ος Α6 Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

6ος  Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Πελοποννήσου

 

Αρέθας Σπύρος (ΑΟΠ)

8ος Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Πελοποννήσου

18ος Α6 Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

 

Γουλιμής Αποστόλης (ΑΟΠ)

13ος Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Πελοποννήσου

14ος  Α6 Κύπελλο Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

 

Κούλης Νίκος (ΑΟΠ)

14ος στο Έπαθλο Πολυνίκους Οδηγών Πελοποννήσου

 

Πανταζόπουλος Παναγιώτης (ΑΟΠ)

29ος Γενικής Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

22ος F2 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

3ος  Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Πελοποννήσου

 

Καϊπαλέξης Ηλίας (ΑΟΠ)

24ος Γενικής Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

16ος F2 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

5ος  Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Πελοποννήσου

7ος Α6 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

 

Κεχαγιάς Γιώργος (ΑΟΠ)

20ος Α6 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

7ος  Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Πελοποννήσου

 

Μάρκος Δημήτρης (ΑΟΠ)

16ος Α6 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

13ος  Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Πελοποννήσου

 

Σουλάνης Γιάννης (ΑΟΠ)

29ος F2 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

14ος  Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Πελοποννήσου

 

Μητρόπουλος Άγγελος (ΑΟΠ)

41ος F2 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

15ος A6 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

19ος  Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Πελοποννήσου

 

Δεκής Ανδρέας (ΑΟΠ)

8ος Ν2 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

46ος F2 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

24ος  Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Πελοποννήσου

 

Πλατανησσιώτης Ιωάννης (ΑΟΠ)

14ος Έπαθλο Πολυνίκους Αναβάσεων Β’ Ζώνης

 

Γιαβάσης Ευστράτιος (ΑΟΠ)

25ος  Έπαθλο Πολυνίκους Συνοδηγών Πελοποννήσου

 

Μπαρδάκης Σπύρος (ΑΟΠ)

21ος Α6 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

 

Παπαδημητρίου Άγγελος (ΑΟΠ)

9ος Α6 Κύπελλο Ραλλύ Ελλάδος

 

Καϊπαλέξης Γιώργος (ΑΟΠ)

32ος F2 Κύπελλο Συνοδηγών Ασφάλτινων Ραλλύ Ελλάδος

 

Παντελής Μιχάλης (ΑΟΠ)

61ος Έπαθλο Πολυνίκους Αναβάσεων Β’ Ζώνης

 

Ντέρμας Γιώργος (ΑΟΠ)

44ος στο Έπαθλο Πολυνίκους Αναβάσεων Β’ Ζώνης

 

Δεκής Παναγιώτης

64ος στο Έπαθλο Πολυνίκους Αναβάσεων Β’ Ζώνης