52 οι Τελικές Συμμετοχές του 8ου PICK ΛΟΥΞ COLA

Το 8ο P.I.C.K.-ΛΟΥΞ COLA βρίσκεται λίγες ώρες πριν πέσει η σημαία εκκίνησης.

Μετά τον έλεγχο των Συμμετοχών και την τελική έγκριση της ΟΜΑΕ οι Τελικές Συμμετοχές τελικά είναι 52 αφού 4 συμμετέχοντες τελικά δεν θα τρέξουν αφού δεν πληρούν τις προυποθέσεις του Συμπληρωματικού Κανονισμού και της Παρ 5.1.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ