4η ΑΝΆΒΑΣΗ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Η 4η ΑΝΆΒΑΣΗ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ θα διεξαχθεί στις 14-15 ΜΑΙΟΥ 2016  όπου προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος για το 2016.

Συμπληρωματικός Κανονισμός