1ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ CIRCUIT BATTLES 2016

Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου, σας ενημερώνει σχετικά με τον 1ο Αγώνα
Ατομικής Χρονομέτρησης CIRCUIT BATTLES που θα γίνει το Σάββατο 16
Απριλίου 2016 στην πίστα των Μεγάρων.
1) Οι εγγραφές των αγωνιζομένων έχουν αρχίσει και λήγουν την Δευτέρα
11.4.2016 ώρα 20.00, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να
προετοιμασθούν με
σωστό τρόπο και να ευχαριστηθούν τον αγώνα τους.
2) Ο Γενικός Κανονισμός και ο Τεχνικός Κανονισμός βρίσκονται στην
ιστοσελίδα της ΟΜΑΕ, και σύντομα θα βρίσκονται και στην ιστοσελίδα της
Α.Λ.Α.
Ο Τεχνικός Κανονισμός είναι ο ίδιος με αυτόν του 2015, ενώ ο Γενικός
Κανονισμός έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με αυτόν του 2015.
3) Τα αναλυτικό Πρόγραμμα του Αγώνα της ημέρας και τα Στελέχη του Αγώνα
θα ανακοινωθούν με Δελτίο Πληροφοριών μετά την λήξη των εγγραφών
συμμετοχής.

Δήλωση Συμμετοχής 

Γενικός Κανονισμός Ατομικής χρονομέτρησης

Τελικός Συμπληρωματικός Κανονισμός