Παρόντες “Πελοπόννησος” και “Automotopatras.gr” στο 9ο Pick ΛΟΥΞ COLA Plus ‘n Light

Στο  9ο Pick ΛΟΥΞ COLA Plus ‘n Light, δίνουν το παρόν η εφημερίδα “Πελοπόννησος” και το “Automotopatas.gr”, και καλύπτοντας τα τεκταινόμενα με το προσωπικό τους, και με τα αναγκαία διαφημιστικά μπάνερ!