Παρόντες «Πελοπόννησος» και «Automotopatras.gr» στο 9ο Pick ΛΟΥΞ COLA Plus ‘n Light

Στο  9ο Pick ΛΟΥΞ COLA Plus ‘n Light, δίνουν το παρόν η εφημερίδα «Πελοπόννησος» και το «Automotopatas.gr», και καλύπτοντας τα τεκταινόμενα με το προσωπικό τους, και με τα αναγκαία διαφημιστικά μπάνερ!