Διευκρινίσεις της Τεχνικής Επιτροπής

Η Τεχνική Επιτροπή της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ, σε απάντηση διαφόρων τεχνικής φύσης αποριών και ζητημάτων, που έχουν προκύψει, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Στην ομάδα Α, η “αρχική θέση” του ψυγείου, στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 5.1.13 του Παραρτήματος J 255 (https://www.omae-epa.gr/images/documents/2018/J_255_2018.pdf σελ. 10) είναι η γενική του αρχική θέση, όπως φαίνεται στο δελτίο αναγνώρισης για παράδειγμα “εμπρός, στη μετώπη” και όχι “εμπρός, στο θόλο του τροχού” ή “πίσω, στο χώρο αποσκευών”. Ωστόσο, λόγω της ελευθερίας, που προβλέπει η ίδια παράγραφος για τις στηρίξεις του ψυγείου, επιτρέπεται η μετακίνησή του αριστερά-δεξιά ή το να πάρει κάποια κλίση, πάντα χωρίς να αλλάξει η γενική του θέση. Στην περίπτωση αυτή το άνοιγμα νέων οπών για βίδες στήριξης επιτρέπεται.

2. Στην ομάδα Α (αλλά και τις ομάδες Ν, R), δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση μη ελεύθερων εξαρτημάτων με άλλα μη αναγνωρισμένα για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ακόμα και αν προέρχονται από διαφορετική έκδοση του ίδιου μοντέλου. Αν χρησιμοποιούνται εξαρτήματα μη ελεύθερα και μη αναγνωρισμένα (πχ. σε VO), είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικό να μπορεί να διαπιστωθεί η προέλευση των εξαρτημάτων αυτών από τα αρχικά εξαρτήματα σειράς.

3. Στην ομάδα Α, δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ορίων πλάτους πλήρων τροχών (= ελαστικό+ζάντα και όχι μόνο πέλμα ελαστικού), όπως προκύπτει από την παράγραφο 5.4 του J 255 (σελ. 16). Επίσης υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πλάτος συναρτάται με τον κυβισμό του αυτοκινήτου και όχι την κλάση στην οποία αυτό κατατάσσεται.